Điều chỉnh quy hoạch đất nền Đồng Nai đến năm 2020

Chính phủ vừa ra Nghị quyết số 74/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020).

Ngày đăng: 18-08-2017

272 lượt xem

Chính phủ vừa ra Nghị quyết số 74/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020).

Theo Nghị quyết số 74/NQ-CP, với 589.775ha diện tích đất tự nhiên, đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp tại Đồng Nai khoảng 435.990ha, chiếm 73,92% tổng diện tích đất của tỉnh.

Trong đó, với khoảng 194.746ha, đất trồng cây lâu năm có diện tích lớn nhất, chiếm tới 44,67% diện tích đất nông nghiệp. Ngoài ra, 24.948ha đất trồng lúa; 25.291ha đất rừng sản xuất; 112.460ha đất rừng đặc dụng.

Chiếm 26,08% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh là đất phi nông nghiệp (khoảng 153.785ha). Trong giai đoạn 2016-2020, 34.420ha đất nông nghiệp được chuyển sang đất phi nông nghiệp.

quy hoạch sử dụng đất
Đất trồng cây lâu năm chiếm diện tích lớn nhất tại Đồng Nai. Ảnh minh họa

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất đảm bảo thống nhất với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải có sự thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, cần bảo vệ nghiêm ngặt việc xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; có chính sách phù hợp để tăng thu nhập, giảm chi phí sản xuất, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; điều tiết phân bổ nguồn lực nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa với các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ; tăng đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo đồng bộ, thống nhất giữa các khu vực.

UBND tỉnh Đồng Nai quản lý, sử dụng đất theo đúng kế hoạch, quy hoạch, đặc biệt là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê, khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Đẩy mạnh việc đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất.

Tăng cường thanh, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm; kiên quyết không giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất với những trường hợp không nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý các trường hợp đã được cho thuê đất, giao đất nhưng sử dụng sai mục đích hoặc không sử dụng.

(Theo Chính phủ)

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha